Written by Super User
Hits: 751

Cześć
Dzisiejszy tekst będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego wycinania uszczelek firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z różnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyta na uszczelki Temasil

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy wyjątkowe warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie wymienione w tabelach i opisach informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich używaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ wiele czynników wynikających ze trybu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do żądań, a specyficzne wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego elementu uszczelniającego tworzywo na uszczelkę, trzeba uwzględnić dużo elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, gatunek uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, wibracje mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli pozwalają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w bezpiecznym miejscuna wykresie. Nie oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może efektywnie pracować w parametrach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest otrzymanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między częściami dokręcanymi, aby uszczelnienie zostało ściśnięte o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do osiągnięcia odpowiedniej szczelności, nie powodując jednocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu identycznych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Surowiec, z którego wytworzone są płyty uszczelkarsskie, to laminat złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i efektywnie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów cieplnych elementów złącza w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to bazowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, szczególnie w przypadku uszczelnień poddanych cyklom cieplnym.

Kolejnym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, kluczowe jest odgrodzenie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Prawidłowo przygotowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób może zachowywać szczelność przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne zastosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelki można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

Cześć
Dzisiejszy tekst będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego wycinania uszczelek firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z różnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy wyjątkowe warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie wymienione w tabelach i opisach informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich używaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ wiele czynników wynikających ze trybu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do żądań, a specyficzne wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego elementu uszczelniającego tworzywo na uszczelkę, trzeba uwzględnić dużo elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, gatunek uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, wibracje mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli pozwalają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w bezpiecznym miejscuna wykresie. Nie oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może efektywnie pracować w parametrach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest otrzymanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między częściami dokręcanymi, aby uszczelnienie zostało ściśnięte o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do osiągnięcia odpowiedniej szczelności, nie powodując jednocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu identycznych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Surowiec, z którego wytworzone są płyty uszczelkarsskie, to laminat złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i efektywnie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów cieplnych elementów złącza w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to bazowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, szczególnie w przypadku uszczelnień poddanych cyklom cieplnym.

Kolejnym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, kluczowe jest odgrodzenie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Prawidłowo przygotowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób może zachowywać szczelność przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne zastosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelki można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.